Badania

Mniej niż 50% menedżerów twierdzi, że rozumie strategię swojej firmy. Jaki ma to wpływ na efektywność rekrutacji?

CEL BADANIA

Mniej niż 50% menedżerów rozumie strategię biznesową swojej firmy, a odsetek ten jest jeszcze niższy w działach sprzedaży. Jak niezrozumienie strategii biznesowej wpływa na jakość celów biznesowych? Jak takie cele wpływają na definiowanie wymagań względem kandydatów do pracy w działach sprzedaży?

Pierwszym celem badania jest analiza czy powyższe założenia potwierdzają się w polskich firmach, a jeśli tak, to jaka jest skala tego zjawiska.

Drugim celem jest przełożenie otrzymanych wyników na narzędzie (metodę pracy), która umożliwi efektywną rekrutację zespołów handlowych. Szczególne potrzeby i braki kompetencyjne zespołów rekrutacyjnych widzę w sferze zrozumienia strategii na poziomie biznesowym i sprzedażowym oraz przekształceniu ich na kwalifikacje i umiejętności poszukiwanych kandydatów.

Trzecim celem jest wsparcie działów personalnych w komunikacji z biznesem na etapie definiowania wspomnianych wymagań względem kandydatów. Chodzi o to, by wymagania, które biznes często tworzy na podstawie intuicji, opierały się na strategii i celach sprzedażowych, które są mierzalne i cechują się tolerancją, a sam projekt osadzony był w precyzyjnych ramach czasowych i budżetowych.

Jeżeli chcesz wziąć udział w badaniu i zyskać dostęp do przyszłej metodologii, to zapraszam do udziału w ankiecie pod linkiem: https://forms.gle/e3QwiJFRTMUXDVuAA

Michał Rembiszewski