Kategorie
Kandydat

Praca na językach.

Dowiedz się jakie możliwości rozwoju zawodowego w obszarze sprzedaży zapewni Tobie znajomość języków obcych. Odpowiedz sobie na 3 pytania i sprawdź jaka praca w sprzedaży będzie dla Ciebie najlepsza. 

Jeśli prześledzisz kilka ogłoszeń rekrutacyjnych zauważysz, że praktycznie każda firma poszukująca pracowników do działów sprzedaży / obsługi klienta oczekuje lub wręcz wymaga znajomości języków obcych. Coraz więcej polskich firm z powodzeniem rozwija za granicą swoje biznesy, a dla zagranicznych firm Polska jest coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do inwestycji. Co to dla Ciebie oznacza? Wiele możliwości rozwoju zawodowego w obszarze sprzedaży i obsługi klienta. Aby w pełni wykorzystać możliwości jakie zapewnia w tej branży znajomość języków obcych, odpowiedz sobie na 3 pytania i dokonaj najlepszego wyboru zawodowego.

Pytanie nr 1: Jaki język obcy?

Jak napisałem powyżej – każda firma poszukuje pracowników ze znajomością języków obcych. My skoncentrujemy się jednak na firmach, które w obszarze sprzedaży i obsługi klienta zapewniają Ci najlepsze perspektywy zawodowe i biznesowe. W mojej ocenie są to firmy produkcyjne prowadzące działalność eksportową oraz centra BPO/SSC.

Potrzeby językowe firm produkcyjnych są bezpośrednio powiązane z rynkami eksportowymi, na których działają. Polscy liderzy eksportu największą sprzedaż prowadzą do krajów Unii Europejskiej. Zauważalny wzrost sprzedaży generują szczególnie w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Czechach, Francji, Włoszech i Holandii. Dobre wyniki sprzedaży notują także w USA, Kanadzie i Szwajcarii. Z kolei do wschodzących rynków zaliczają kraje Bliskiego Wschodu i Chiny.

Druga grupa to centra BPO/SSC gdzie sytuacja wygląda nieco inaczej. Językiem korporacyjnym jest angielski na poziomie co najmniej B2. Jednakże dodatkowe możliwości zawodowe i zarobkowe pojawiają się przed osobami, które znają dodatkowe języki obce (na poziomie co najmniej B2/C1). W ubiegłym roku drugim najpopularniejszym językiem obcym był niemiecki, dalej włoski i francuski. Poszukiwani są równie często kandydaci ze znajomością języka holenderskiego oraz języków skandynawskich.

Zazwyczaj na pracę w BPO/SSC decydują się osoby, które biegle posługują się danym językiem (poziom C1/C2) i są absolwentami studiów lingwistycznych. Jeżeli nie dysponujesz wysoką biegłością języka obcego, to będzie Tobie łatwiej, gdy zdecydujesz się na pracę w firmie produkcyjnej. W komunikacji codziennej Twoi klienci najpewniej nie będą mówić z pełną biegłością po angielsku, a komunikując się w ich języku ojczystym wybaczą Ci ewentualne błędy językowe. Ponadto rozpoczynając pracę w firmie potrzebujesz poznać od podstaw słownictwo specjalistyczne dotyczące danego produktu lub procesu. Niezależnie od tego jak dobrze znasz dany język najpewniej nigdy wcześniej nie używałeś technicznego języka.

Pytanie nr 2: Kompleksowo czy szczegółowo?

Wiesz już jakich języków obcych pożądają potencjalni pracodawcy. Teraz czas, by odpowiedzieć sobie na pytanie jaki chcę mieć zakres obowiązków i odpowiedzialności – kompleksowy czy szczegółowy? Firmy produkcyjne oraz centra BPO/SSC prowadzą zupełnie różne skale biznesu. W pierwszym przypadku są to kompletne procesy (end-to-end), na które składają się zakupy, produkcja, logistyka, sprzedaż, obsługa klienta, finanse. W drugim przypadku są to wybrane etapy procesu (np. obsługa klienta lub finanse). Aby lepiej to zobrazować posłużę się konkretnymi przykładami.

Firma produkcyjna będąca liderem w branży okiennej. Zespół sprzedaży obsługuje wybrane rynki geograficzne (np. kraje niemieckojęzyczne). Pracownik takiego zespołu odpowiada za kompleksową obsługę klienta. Przyjmuje od niego zamówienie, które konsultuje z planistą i zakupami. Następnie koordynuje proces produkcji oraz wysyłki zamówienia. Nadzoruje również proces fakturowania oraz obsługi po-sprzedażowej, np. rozpatruje reklamacje. Buduje długofalowe relacje z wybraną grupą klientów i odpowiada za wyniki, które generują. Często wprowadza na rynek nowe produkty. Bierze także udział w targach branżowych.

Centrum BPO firmy medycznej. Zespół sprzedaży obsługuje klientów na całym świecie w języku angielskim. Pracownik odpowiada za odbieranie reklamacji od klientów. Przyjmuje zgłoszenia telefonicznie, na które odpowiada zgodnie ze skryptem wygenerowanym w systemie informatycznym. Kontaktuje się z dużą ilością klientów dziennie i są to kontakty jednorazowe. Obsługę klienta prowadzi zdalnie z biura.

Jak widzisz obydwa procesy są zupełnie różne. Zaletą tego pierwszego jest duża różnorodność zadań, możliwość kształtowania procesu, kompleksowa współpraca z innymi działami. Wadą jest z kolei całkowita odpowiedzialność za ewentualne błędy, konieczność nauki danego produktu i procesu (najczęściej od podstaw), a także wyjazdy służbowe na wydarzenia branżowe (np. targi). W przypadku centrum BPO/SSC jest odwrotnie. Pracujesz stacjonarnie i zajmujesz się procesem, którego szybko możesz nauczyć się. Znasz swoje obowiązki i zakresy odpowiedzialności, natomiast sam proces jest powtarzalny i przewidywalny. Również dynamika pracy jest na stałym poziomie w przeciwieństwie do firmy produkcyjnej, gdzie występuje często sezonowość (wiele pracy i stresu w wybranym okresu roku).

Pytanie nr 3: Globalnie czy rodzinnie?

Wiesz już z poprzednich wpisów, że dopasowanie do kultury organizacyjnej jest niezbędne dla Twojego szczęścia zawodowego. Jakimi zatem kulturami charakteryzują się firmy produkcyjne oraz centra BPO/SSC.

Pozwól, że zacznę od tych drugich, jako wyznacznik poziomu, do którego powinny dążyć firmy produkcyjne. Centra BPO/SSC to oddziały korporacji międzynarodowych, które mają bardzo rozwinięte procesy związane z zatrudnieniem i rozwojem pracowników. Dbają, byś mógł jak najłatwiej wdrożyć się do pracy (programy on-boardingowe) i znał kierunki rozwoju (programy kariery), a także wiedział jak i za co jesteś oceniany (systemy ocen). Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na pracowników centra BPO/SSC konkurują pomiędzy sobą oferując kandydatom konkurencyjne warunki zatrudnienia, bogate pakiety świadczeń socjalnych, czy atrakcyjne przestrzenie biurowe.

Firmy produkcyjne w mniejszym stopniu koncentrują się na zasobach ludzkich. Procesy rekrutacji są zazwyczaj mniej formalne, pakiety świadczeń nie tak bogate jak w centrach BPO/SPO, a programy wdrożeniowe i rozwojowe mają mniej formalny charakter. Wynika to przede wszystkim z tego, że firmy produkcyjne w mniejszym stopniu konkurują o pracowników. Wpływ na taką sytuację ma ich lokalizacja, najczęściej poza centrami aglomeracji, gdzie dostępność do potencjalnych pracowników jest mniejsza. Z tego powodu firmy produkcyjne częściej wybierają kandydatów z mniejszym doświadczeniem, którzy nie znają biegle języków obcych.

Kolejną istotną różnicą pomiędzy centrami BPO/SSC a firmami produkcyjnymi jest styl pracy i komunikacji. W tych pierwszych sposób komunikacji ma charakter „międzynarodowy”, w którym dominuje język korporacyjny. Sama praca jest dokładnie monitorowana i rozliczana. W firmach produkcyjnych panuje bardziej „rodzinna” atmosfera, a życie codzienne toczy się bliżej życia osobistego pracowników, aniżeli wydarzeń biznesowo-kulturowych w dużych aglomeracjach.

Firmy produkcyjne mają bardziej płaską strukturę organizacyjną przez co proces decyzyjny jest szybki, a możliwości awansu większe. W firmie produkcyjnej docelowo możesz zarządzać danym rynkiem, a nawet całą działalnością eksportową firmy. W centrum BPO/SSC możliwości rozwoju ograniczają się zazwyczaj do pełnienia funkcji lidera zespołu.

Ostatnią ważną różnicą pomiędzy firmą produkcyjną a centrum BPO/SSC (w kontekście kultury organizacyjnej) jest centralizacja władzy. W tej pierwszej jest ona scentralizowana wokół osoby zarządzającej, nierzadko właściciela firmy. W centrum BPO/SSC z uwagi na wielkość struktury najczęściej władza jest podzielona pomiędzy kierowników poszczególnych procesów. Centralizacja władzy jest szczególnie istotna przy planowaniu strategicznym, a więc na stanowiskach kierowniczych. Chcąc pracować w firmie produkcyjnej należy zaakceptować to, że Twój pomysł może być świetny, a budżet doskonale skalkulowany, jednakże ostatecznej decyzji nie podejmiesz Ty, a osoba zarządzająca firmą.

Na koniec rozważań na temat kultury organizacyjnej chciałbym napisać, że granice pomiędzy poziomem jakości procesów ukierunkowanych na zarządzanie ludźmi zacierają się, tzn. firmy produkcyjne coraz więcej czerpią z wiedzy jaką wnoszą centra BPO/SSC. Jednakże zarówno charakter, jak i styl pracy są zgoła odmienne i moim zdaniem nie zmienią się.

Podsumowanie

Moim zdaniem to najważniejsze pytania, które należy postawić sobie przed podjęciem decyzji – jak najlepiej wykorzystać swoje kompetencje językowe w pracy w obszarze sprzedaży i obsługi klienta. Niezależnie od znajomości języka obcego, jeśli tylko lubisz pracę z ludźmi, zachęcam Cię by spróbować takiej pracy! Najczęściej tym co nas powstrzymuje jest strach, że nie poradzę sobie z językiem obcym podczas rozmowy, który jest zupełnie nieuzasadniony (o tym jak pokonać ten strach będzie kolejny wpis). Potencjalne możliwości zawodowe, które stoją przed Tobą są nie tylko nieograniczone, ale również zapewnią Tobie atrakcyjne wynagrodzenie.

Gdzie jest Tobie bliżej – do firmy produkcyjnej, czy centrum BPO/SSC? Zachęcam do komentowania!