Strategia sprzedaży

Jako dyrektor sprzedaży w branży chemicznej na co dzień projektuję i wdrażam strategie sprzedaży na terenie Europy Środkowo-Wschodniej

Jestem menedżerem i doradcą sprzedaży. W lipcu 2019 roku ukończyłem Sales Strategy Program w ICAN Institute, który w oparciu o najnowsze światowe praktyki oraz wiedzę Harvard Business School rozwija kompetencje w sferze projektowania oraz implementacji strategii sprzedaży.

Na co dzień, jako dyrektor sprzedaży na Europę Środkowo-Wschodnią w międzynarodowym holdingu z branży chemicznej, projektuję i wdrażam produkty oraz procesy sprzedaży (design thinking), a także optymalizuję segmenty klientów i kanały sprzedaży (omnichannel). Uważam, że należy tworzyć środowisko, które nie reaguje, lecz rozpoczyna zmiany, dlatego w swojej pracy największą uwagę kieruję na nieprzerwane poszukiwanie nowych rynków, produktów i klientów (mapowanie rynków, internacjonalizacja).

Jako praktyk zwinnej metody zarządzania projektami, Agile Project Management, w swojej pracy kieruję się 8 pryncypiami: Koncentruj się na potrzebie biznesowej; Dostarczaj na czas; Współpracuj, Nigdy nie idź na kompromis w kwestii jakości; Buduj przyrostowo od solidnych podstaw; Rozwijaj iteracyjnie; Komunikuj się ciągle i jasno oraz Demonstruj kontrolę.